State Bar Councils Madhya Pradesh
 
State Name and Address

1. Shri Rameshwar Neekhra, Advocate, MIG-5, M.P-M.L.A Quarter, Opp. Rang Mahal Talkies, Bhopal, Madhya Pradesh
    Designation

Chairman, Bar Council of Madhya Pradesh
Phone No

07791 - 24365 (Gadarwada) 0755 - 5222328 (Bhopal) 2776797 Mobile : 9827055374
2. Shri Champa Lal Yadav Advocate 148, Sudama Nagar Indore, Madhya Pradesh Vice Chairman, Bar Council of Madhya Pradesh 0731 - 2544656 (Off.) 2482816 (Res.)
3. Shri Vijay Kumar Dhakad, Sr. Advocate Sagar Road, Raisen, Madhya Pradesh. Advocate General 07482 - 222133 (Off.) Mobile : 9826016821
4. Shri Vinod Kumar Bhardwaj, Advocate "Jagdish Kripa" Near Hari Nirmal Talkies, Nai Sarak, Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh Member, Bar Council of India. 0751 - 2327153 (Off) 5078950 (Res.)
5. Shri Jitender Kumar Maheshwari, Advocate, Sanatandharm Mandir Road, Gwalior, Madhya Pradesh Member 0751 - 2320888 (Off.) 2321888 (Res.)
6. Shri Ashok Shukla Advocate B/5, Gulmohar Extn., Indore, Madhya Pradesh Member 0731 - 2590333 (Res.) 2431100 (Off.)
7. Shri Adarsh Muni Trivedi, Advocate "Shatkut Ashram" Gopalbagh, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2750308 (Off.) 5043059 (Res.)
8. Shri Jai Singh, Advocate 1/3 South Tuko Ganj Namli Kothi, Indore, Madhya Pradesh Member 0731 - 2539420 (Off) 2528434 (Res.)
9. Shri Sarad Verma, Advocate, 347, Hariniwas Building Near Shasthri Bridge, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2405846 (Off.) 2318610 (Res) 2420297 Mobile : 9827097559
10. Shri Radhey Lal Gupta Advocate, Sheela Talkies Compound, South Civil Line, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2622114 (Off.) 2624091 (Res.) Mobile : 9826177533
11. Shri Ravinandan Singh, Advocate 407, South Civil Lines Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 232226 (Off.) 2321262 (Res.) Mobile : 9827007212
12. Shri Jai Prakash Mishra, Advocate Kampu Idgah Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh Member 0751 - 2326004 (Off.) Mobile : 982605641
13. Shri Vijay Kumar Chaudhary, Advocate E-3/167, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh Member 0755 - 2464414 (Res.) 2745503 (Off.) 2464415 (Off.) Arera Colony Mobile : 9826056441
14. Shri Harishkar Duby, Advocate 1285, Vivekanand Ward, Yadav Colony, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2413800 (Res.) 2401230 (Off.) Mobile : 9826118081
15. Shri Gaga Prasad Tiwari, Advocate Ward No. 16, District Chhindwara, Madhya Pradesh Member 07162 - 248633 (Off.) 244601 (Res.) Mobile : 9825146555
16. Shri Kaled Noor Fakhruddhin, Advocate, 2773, Napiar Town, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2622190 (Off.) 2623039 (Res.) Mobile : 9827096963
17. Shri Surender Singh Parihar, Advocate, Avadh Chhaya 9, Masterplan Civil Line, Distt. Satna Madhya Pradesh Member 07672 - 225021 (Off.)
18. Shri Bal Krishna Upadhyaya, Advocate, 79, Subsha Nagar, Ujjain, Madhya Pradesh. Member 0734 - 2562598 (Off.) 2511110 (Res.)
19. Shri Jafar Ahmed Khan Advocate, 169/2, Juna Resala, Indore, Madhya Pradesh Member 0731 - 2430107 (Off.) 2452275 (Res.)
20. Shri Sushil Kumar Tiwari, Advocate Civil Line Boda Road, Rewa, Madhya Pradesh Member 07662 - 241181 (Off.) 241165 (Res.) Mobile : 9827012477
21. Shri Rajash Pandey, Advocate, Parkota Chaturbhuj Ghat, Sagar, Madhya Pradesh Member 07582 - 228154 (Off.) 243631 (Res.) Mobile: 9827243438
22. Shri Ravindra Mishra, Advocate Akshat Akrith Marg, Civil Line, Rewa, Madhya Pradesh Member 07662 - 242888 (Off.) 2601007 2602007 503113 (Res.) Mobile: 9827202448 9425151557
23. Shri Peram Singh Bhadora Sharma, Advocate Shiwaji Nagar, Aamkho, Gwalior, Madhya Pradesh Member 0751 - 2430548 (Off.) 2435728 (Res.) 2329466 Mobile: 9827203400
24. Shri Rajesh Vyas, Advocate Vyas Complex, Jone - 2, Maharana Pratap Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh Member 0755 - 5274687 (Off.) 5274664, 5271615 554466 (Res.) Mobile : 9425004623
25. Shri Pratap Chand Mehta, Advocate Deshahara Maidan, Ujjain, Madhya Pradesh Member 0734 - 2517737 (Off & Res.) Mobile: 9827082802
Contact address of the State Bar Council: Shri Rajendra Jain Secretary Bar Council of Madhya Pradesh, High Court Campus, Jabalpur, Madhya Pradesh Secretary 0761 - 2321834 (Res.) 2321869 (Off.) Mobile: 9425150896
1. Shri Rameshwar Neekhra, Advocate, MIG-5, M.P-M.L.A Quarter, Opp. Rang Mahal Talkies, Bhopal, Madhya Pradesh Chairman, Bar Council of Madhya Pradesh 07791 - 24365 (Gadarwada) 0755 - 5222328 (Bhopal) 2776797 Mobile : 9827055374
2. Shri Champa Lal Yadav Advocate 148, Sudama Nagar Indore, Madhya Pradesh Vice Chairman, Bar Council of Madhya Pradesh 0731 - 2544656 (Off.) 2482816 (Res.)
3. Shri Vijay Kumar Dhakad, Sr. Advocate Sagar Road, Raisen, Madhya Pradesh. Advocate General 07482 - 222133 (Off.) Mobile : 9826016821
4. Shri Vinod Kumar Bhardwaj, Advocate "Jagdish Kripa" Near Hari Nirmal Talkies, Nai Sarak, Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh Member, Bar Council of India. 0751 - 2327153 (Off) 5078950 (Res.)
5. Shri Jitender Kumar Maheshwari, Advocate, Sanatandharm Mandir Road, Gwalior, Madhya Pradesh Member 0751 - 2320888 (Off.) 2321888 (Res.)
6. Shri Ashok Shukla Advocate B/5, Gulmohar Extn., Indore, Madhya Pradesh Member 0731 - 2590333 (Res.) 2431100 (Off.)
7. Shri Adarsh Muni Trivedi, Advocate "Shatkut Ashram" Gopalbagh, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2750308 (Off.) 5043059 (Res.)
8. Shri Jai Singh, Advocate 1/3 South Tuko Ganj Namli Kothi, Indore, Madhya Pradesh Member 0731 - 2539420 (Off) 2528434 (Res.)
9. Shri Sarad Verma, Advocate, 347, Hariniwas Building Near Shasthri Bridge, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2405846 (Off.) 2318610 (Res) 2420297 Mobile : 9827097559
10. Shri Radhey Lal Gupta Advocate, Sheela Talkies Compound, South Civil Line, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2622114 (Off.) 2624091 (Res.) Mobile : 9826177533
11. Shri Ravinandan Singh, Advocate 407, South Civil Lines Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 232226 (Off.) 2321262 (Res.) Mobile : 9827007212
12. Shri Jai Prakash Mishra, Advocate Kampu Idgah Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh Member 0751 - 2326004 (Off.) Mobile : 982605641
13. Shri Vijay Kumar Chaudhary, Advocate E-3/167, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh Member 0755 - 2464414 (Res.) 2745503 (Off.) 2464415 (Off.) Arera Colony Mobile : 9826056441
14. Shri Harishkar Duby, Advocate 1285, Vivekanand Ward, Yadav Colony, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2413800 (Res.) 2401230 (Off.) Mobile : 9826118081
15. Shri Gaga Prasad Tiwari, Advocate Ward No. 16, District Chhindwara, Madhya Pradesh Member 07162 - 248633 (Off.) 244601 (Res.) Mobile : 9825146555
16. Shri Kaled Noor Fakhruddhin, Advocate, 2773, Napiar Town, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2622190 (Off.) 2623039 (Res.) Mobile : 9827096963
17. Shri Surender Singh Parihar, Advocate, Avadh Chhaya 9, Masterplan Civil Line, Distt. Satna Madhya Pradesh Member 07672 - 225021 (Off.)
18. Shri Bal Krishna Upadhyaya, Advocate, 79, Subsha Nagar, Ujjain, Madhya Pradesh. Member 0734 - 2562598 (Off.) 2511110 (Res.)
19. Shri Jafar Ahmed Khan Advocate, 169/2, Juna Resala, Indore, Madhya Pradesh Member 0731 - 2430107 (Off.) 2452275 (Res.)
20. Shri Sushil Kumar Tiwari, Advocate Civil Line Boda Road, Rewa, Madhya Pradesh Member 07662 - 241181 (Off.) 241165 (Res.) Mobile : 9827012477
21. Shri Rajash Pandey, Advocate, Parkota Chaturbhuj Ghat, Sagar, Madhya Pradesh Member 07582 - 228154 (Off.) 243631 (Res.) Mobile: 9827243438
22. Shri Ravindra Mishra, Advocate Akshat Akrith Marg, Civil Line, Rewa, Madhya Pradesh Member 07662 - 242888 (Off.) 2601007 2602007 503113 (Res.) Mobile: 9827202448 9425151557
23. Shri Peram Singh Bhadora Sharma, Advocate Shiwaji Nagar, Aamkho, Gwalior, Madhya Pradesh Member 0751 - 2430548 (Off.) 2435728 (Res.) 2329466 Mobile: 9827203400
24. Shri Rajesh Vyas, Advocate Vyas Complex, Jone - 2, Maharana Pratap Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh Member 0755 - 5274687 (Off.) 5274664, 5271615 554466 (Res.) Mobile : 9425004623
25. Shri Pratap Chand Mehta, Advocate Deshahara Maidan, Ujjain, Madhya Pradesh Member 0734 - 2517737 (Off & Res.) Mobile: 9827082802
Contact address of the State Bar Council: Shri Rajendra Jain Secretary Bar Council of Madhya Pradesh, High Court Campus, Jabalpur, Madhya Pradesh Secretary 0761 - 2321834 (Res.) 2321869 (Off.) Mobile: 9425150896
1. Shri Rameshwar Neekhra, Advocate, MIG-5, M.P-M.L.A Quarter, Opp. Rang Mahal Talkies, Bhopal, Madhya Pradesh Chairman, Bar Council of Madhya Pradesh 07791 - 24365 (Gadarwada) 0755 - 5222328 (Bhopal) 2776797 Mobile : 9827055374
2. Shri Champa Lal Yadav Advocate 148, Sudama Nagar Indore, Madhya Pradesh Vice Chairman, Bar Council of Madhya Pradesh 0731 - 2544656 (Off.) 2482816 (Res.)
3. Shri Vijay Kumar Dhakad, Sr. Advocate Sagar Road, Raisen, Madhya Pradesh. Advocate General 07482 - 222133 (Off.) Mobile : 9826016821
4. Shri Vinod Kumar Bhardwaj, Advocate "Jagdish Kripa" Near Hari Nirmal Talkies, Nai Sarak, Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh Member, Bar Council of India. 0751 - 2327153 (Off) 5078950 (Res.)
5. Shri Jitender Kumar Maheshwari, Advocate, Sanatandharm Mandir Road, Gwalior, Madhya Pradesh Member 0751 - 2320888 (Off.) 2321888 (Res.)
6. Shri Ashok Shukla Advocate B/5, Gulmohar Extn., Indore, Madhya Pradesh Member 0731 - 2590333 (Res.) 2431100 (Off.)
7. Shri Adarsh Muni Trivedi, Advocate "Shatkut Ashram" Gopalbagh, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2750308 (Off.) 5043059 (Res.)
8. Shri Jai Singh, Advocate 1/3 South Tuko Ganj Namli Kothi, Indore, Madhya Pradesh Member 0731 - 2539420 (Off) 2528434 (Res.)
9. Shri Sarad Verma, Advocate, 347, Hariniwas Building Near Shasthri Bridge, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2405846 (Off.) 2318610 (Res) 2420297 Mobile : 9827097559
10. Shri Radhey Lal Gupta Advocate, Sheela Talkies Compound, South Civil Line, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2622114 (Off.) 2624091 (Res.) Mobile : 9826177533
11. Shri Ravinandan Singh, Advocate 407, South Civil Lines Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 232226 (Off.) 2321262 (Res.) Mobile : 9827007212
12. Shri Jai Prakash Mishra, Advocate Kampu Idgah Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh Member 0751 - 2326004 (Off.) Mobile : 982605641
13. Shri Vijay Kumar Chaudhary, Advocate E-3/167, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh Member 0755 - 2464414 (Res.) 2745503 (Off.) 2464415 (Off.) Arera Colony Mobile : 9826056441
14. Shri Harishkar Duby, Advocate 1285, Vivekanand Ward, Yadav Colony, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2413800 (Res.) 2401230 (Off.) Mobile : 9826118081
15. Shri Gaga Prasad Tiwari, Advocate Ward No. 16, District Chhindwara, Madhya Pradesh Member 07162 - 248633 (Off.) 244601 (Res.) Mobile : 9825146555
16. Shri Kaled Noor Fakhruddhin, Advocate, 2773, Napiar Town, Jabalpur, Madhya Pradesh Member 0761 - 2622190 (Off.) 2623039 (Res.) Mobile : 9827096963
17. Shri Surender Singh Parihar, Advocate, Avadh Chhaya 9, Masterplan Civil Line, Distt. Satna Madhya Pradesh Member 07672 - 225021 (Off.)
18. Shri Bal Krishna Upadhyaya, Advocate, 79, Subsha Nagar, Ujjain, Madhya Pradesh. Member 0734 - 2562598 (Off.) 2511110 (Res.)
19. Shri Jafar Ahmed Khan Advocate, 169/2, Juna Resala, Indore, Madhya Pradesh Member 0731 - 2430107 (Off.) 2452275 (Res.)
20. Shri Sushil Kumar Tiwari, Advocate Civil Line Boda Road, Rewa, Madhya Pradesh Member 07662 - 241181 (Off.) 241165 (Res.) Mobile : 9827012477
21. Shri Rajash Pandey, Advocate, Parkota Chaturbhuj Ghat, Sagar, Madhya Pradesh Member 07582 - 228154 (Off.) 243631 (Res.) Mobile: 9827243438